forest

Asociácia pre recykláciu obalov

Asociácia združujúca slovenské obalové
recyklačné spoločnosti

Šesť zakladajúcich spoločností z oblasti recyklácie obalov z plastov, kovov a skla s celkovou recyklačnou kapacitou 244 000 ton ročne.

Pripravujeme nový web...
Kontakty: Mgr. Michal Figúr, +421 908 379 543